MB Design

+31 6 188 44 66 info@maikelboot.nl

Menu

Herbestemming bollenschuren

Zuid-Holland

5-Herbestemming bollenschuren te Zuid-Holland

MBDesign heeft voor een aantal particuliere opdrachtgevers de herbestemming van hun bollenschuur tot woning gerealiseerd. De bestaande toestand is in kaart gebracht en op basis daarvan zijn diverse ontwerpen gemaakt welke verwerkt zijn in een presentatieboek. MBDesign heeft daarna het volledige vergunningstraject gecoördineerd en alle benodigde stukken verzorgd.

Ook fase 2 van de vergunning hebben wij verzorgd, waardoor uiteindelijk de vergunning is verkregen.

Betreft:
Inmeting en opname bestaande toestand, vervaardiging presentatieboek voor initiatieffase bij de gemeente, adviesgesprekken opdrachtgevers en contact gemeente. Wij hebben het maken van de Ruimtelijke Onderbouwing, flora- en faunaonderzoek en het bodemonderzoek gecoördineerd. Voor de vergunning hebben wij de vergunningstekeningen verzorgd.

Jaar:
2009 – 2013